Konkurrencehunde

Programmer til alle de discipliner, der konkurrerres i kan findes på DcH Danmark’s hjemmeside.

Konkurrencebog:

Skal du deltage i konkurrencer i DcH, skal du have en konkurrence bog/startbog. Det uanset om det er til DcH program, Nordisk program, Rally lydighed, Agility eller brugsprøver. (hver hund har sin egen bog).

Denne bog skal medbringes hver gang du deltager i en konkurrence og har til  formål:
  • at sikre at du er medlem af foreningen
  • at kontrollere at du har dine forsikringspapirer og vaccinationer i orden
  • at notere dine resultater i

Konkurrencehæftet udstedes af din lokalforening – forhør dig ved din træner eller ved bestyrelsen.

For at DcH Esbjerg udsteder konkurrencebog; skal man have betalt grundkontingent og træningsgebyr i klubben. Dette gælder også til trods for at man ikke deltager i holdtræning. Samtidig skal klubben godkende egnethed.

Tilmelding til konkurrencer (kreds og landsdækkende konkurrencer i DcH):

Alle invitationer og tilmeldinger skal fremgå af DcH klub-modul. Du finder linket på vor hjemmeside. Her kan tilmeldingen og betaling foretages og samtidig findes en vejledning til oprettelse af egen profil.

Du er selv ansvarlig for rettidig betaling af startgebyr til arrangøren af den aktuelle konkurrence. DcH Esbjerg forventer naturligvis at du overholder dette, da klubbens omdømme er afhængig heraf. Misligholdelse kan føre til spærring af profil/inddragelse af startbog.

Nyheder

Sponsorer