Lydighed

Lydigheds træning hos DcH Esbjerg er delt op i flere niveau og hold.

Der trænes primært med øvelser fra DcH´s konkurrence program. Efter hvalpeforløb og unghunde træning, kan man forsætte på holdet som vi kalder for “Lydigheds holdet”. Træningen er med en del selvstændig træning og hold er ofte meget uhomogent både på racefordeling og trænings niveau. Når der er opnået et passende trænings niveau kan man søge videre til konkurrence hold.

Konkurrence holdene træner målrettet på DcH´s konkurrence program, hvilket kræver et lidt større engagement hos hundeførerne. Holdene er delt op ifht. konkurrence programmet med hhv. C hold, B hold, A hold og Elite hold. Man deltager således på det hold/niveau hvortil man er nået. Som konkurrence begynder, vil man starte på C holdet.

Nyheder

Sponsorer